MODERNA OCH FUNKTIONELLA TVÄTTHALLAR

Auto-Kemi designar, utvecklar och installerar kundanpassade tvätthallar utrustade för professionella aktörers fordonsparker samt företag med uthyrningsverksamheter. I vårt koncept ingår även framtagning av driftinstruktioner samt utbildning av berörd personal.

BEFINTLIG TVÄTTHALL

Har du en befintlig tvätthall hjälper vi dig att uppgradera även den till en ny miljövänlig och modern tvätthall.

Före

Efter

Auto-Kemi helhetslösning

Val av utrustning

Baserat på fordonspark och utnyttjandegrad skissar vi på en layout samt tar fram ett förslag på lämplig utrustning och räknar fram siffror på förbrukningen.

Kostnadsförslag

Vårt kostnadsförslag innehåller specificerade priser för utrustning, installation samt materialomkostnader. Tidplan i samråd mer er som kund och med så lite störningar för den nuvarande tvätthallsdriften.

Fysisk installation

Det är vi själva som står för installationen och en slutbesiktning görs tillsammans med er innan överlämnandet.

Driftinstruktioner

Vi ser till att säkerhetsblad och driftinstruktioner finns på plats och berörd personal utbildas. En teoretisk del samt en praktisk del. Tidsåtgång??

Service och underhåll

Med våra egna turbilar ser vi till att löpande förse er med förbrukningsmaterial samt genom våra årliga underhållsavtal för service av hall och utrustning ser vi till att driftsäkra anläggningen.