SERVICE OCH UNDERHÅLL

Ordning & reda är förutsättningen för att skapa en trivsam och lättarbetad tvätthall. Vi hjälper dig inledningsvis med att få kontroll över vad som krävs och ger förslag på åtgärder som säkerställer både hantering och säkerhet. Auto-Kemi ser till att allt material är väl uppmärkt och skapar driftinstruktioner. Genom vårt serviceavtal kommer vi förbi regelbundet och ser till att byta ut slitet material.

UTBILDNING

För att utnyttja våra produkter och våra installationer på ett optimalt sätt, erbjuder vi alla våra kunder en kompletterande utbildning och/eller en tekniska rådgivning. Det handlar om exempelvis doseringar och handhavande av kemikalier. Det kan också vara förvaring och säkerhet. Eftersom behoven skiftar så skräddarsyr vi efter varje kunds önskemål och behov.

Auto-Kemi Konceptet

Kemikalier

Allt för rengöring och lokalvård, personlig hygien, klottersanering, glykol, spolvätska, polermedel mm

Utrustning

HT tvättar, kempistoler, lansar, munstycken, slangar, polermaskiner, städutrustning, skurmaskiner m.m.

Montage

Vi monterar all typ av tvättutrustning.

Pappersvaror

Miljövänliga torkpapper av alla sorter och storlekar.

Hantering kemikalier

Doseringsutrustning, flödesmätare.

Förbrukning

Uppmätning av brukslösningar och dokumentering av kostnader.

Säkerhet

Utbildning av berörd personal, uppdatering av skyddsutrustning och säkerhetsdatablad m.m.

Vårt miljöansvar

Miljöanpassade, Svepet godkända, Svanenmärkta produkter. Vi tar vårt tomemballage i retur.

Leveranser

Fraktfri leverans på leveransslingan med våra turbilar.

Dokumentation

Produktblad
Sprängskisser
Säkerhetsdatablad