• Auto-Kemi
  • Auto-Kemi
  • Auto-Kemi
  • Auto-Kemi

Alltid nära tillhands

Om företaget

Osby Auto-Kemi AB är ett familjeföretag inom grossistbranschen beläget i Osby, norra Skåne. I egna lokaler på 1000m har vi lager, kontor, specialtillverkning och garage för våra turbilar.

Vi levererar de produkter och utrustning du behöver för all typ av rengöring. Exempelvis fordon, industri, livsmedel, hygien, klotter och rekond. Osby Auto-Kemi kör med egna turbilar i Skåne, Blekinge, södra Småland samt Halland.

Vår affärsidé

Tillhandahålla kemikalier och utrustning för underhåll av fordon och fastigheter i systemtänkande.

Bil